Huisregels

1. Reserveringen

Uw reservering is pas definitief na goedkeuring en na ontvangst van bevestiging met de bijbehorende reisbescheiden. Voor reserveringen korter dan vier dagen geldt dat 100% en voor reserveringen vanaf 4 dagen 50% van de staanplaatsgelden vooruit te betalen. Mocht u eerder vertrekken dan dat de reserveringstijd is afgelopen, dan rekenen wij één overnachting extra.

2. Aankomst en vertrek

Bij aankomst meldt u zich bij de receptie en vult u een aanmeldingsformulier in. Op de vertrekdag worden de staanplaatsgelden en andere in rekening te brengen kosten, min de aanbetaling, afgerekend. Bij vertrek na 12 uur brengen wij u een ½ overnachting extra in rekening.

3. Auto

Auto´s dienen op de parkeerplaats geparkeerd te worden (dus niet op de minicamping). Voor mindervaliden die juist op de hulp van de auto bij de staanplaats zijn aangewezen, maken wij graag een uitzondering. Het rijden met de auto op de minicamping moet zoveel mogelijk worden beperkt. De toegestane snelheid op de minicamping is 15 km/h. Op de minicamping is buiten de genoemde uitzonderingen het wegenverkeersreglement van toepassing. Het wassen van de auto op de minicamping is verboden.

4. Nachtrust

De nachtrust gaat in om 23.00 uur en eindigt de volgende morgen om 08.00 uur. Gedurende deze uren is het op de minicamping verboden met gemotoriseerde voertuigen te rijden.

5. Staanplaats

Een bijzettent is toegestaan, mits deze een afmeting heeft van maximaal 2 x 2 meter. Voor een tweede bijzettent dient een bedrag bijbetaald te worden. Het is niet toegestaan om bij uw tent/ caravan gaten of geulen te graven. Muziek is alleen toegestaan indien u hiermee niemand tot last bent. Gebruik van niet doorlatende grasmatten c.q. vlonders voor de voortent van een caravan, zijn niet toegestaan.

6. Calamiteiten en veiligheid

Eerste hulp bij calamiteiten wordt in het eetatelier aangeboden. Ook daar kunnen telefonisch de nooddiensten worden opgeroepen. Minicamping Made in Ottenodorf stelt zich niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm ook, op haar terrein opgelopen. Het stoken van open vuur op de minicamping is verboden. Het gebruik van vuurkorven en terrashaarden is eveneens verboden. Het gebruik van elektrische kachels is niet toegestaan. Het is verboden uw gasflessen op de minicamping met LPG te laten vullen of LPG autotanks te gebruiken voor uw gasvoorziening. Gasflessen die ouder zijn dan de maximale gebruikstijd von 10 jaar, mogen niet op de minicamping aanwezig zijn.

7. Milieu

Minicamping Made in Ottendorf is een groene camping. Wij schenken aan het item "milieu" duurzame aandacht. Het afval gescheiden in de daarvoor bestemde containers afvoeren. Er is ook een container voor het afval van de chemische toiletten beschikbaar. Minicamping Made in Ottendorf is niet aangesloten op een openbaar rioleringssysteem maar heeft een eigen biologische zuiveringsinstallatie. Voor een optimale werking van de biologische zuiveringsinstallatie is het verboden etensresten, vet, maandverband etc. via de afvoer weg te gooien. Het is alleen toegestaan biologisch afbreekbare stoffen in de afvoer te lozen. De staanplaats dient schoon te worden achtergelaten.

8. Huisdieren

Huisdieren zijn van harte welkom op minicamping Made in Ottendorf, per staanplaats zijn maximaal 2 huisdieren toegestaan. Honden moeten op de minicamping zijn aangelijnd en dienen ook aangelijnd buiten de minicamping uitgelaten te worden. Dierlijke uitwerpselen dienen direct uit de natuur te worden verwijderd. In het eetatelier zijn daarvoor speciale zakjes te koop die in de daarvoor bestemde container (Restmüllcontainer) kunnen worden weggegooid. De douche- en WC-ruimtes zijn voor huisdieren verboden. Wij behouden ons het recht voor in een enkel geval zelf over het meenemen van honden te beslissen, als ook honden van de camping te sturen.

9. Zwembadjes

Zwembadjes (opblaasbaar dan wel met een harde of flexible wand) zijn alleen toegestaan, als hun rand niet hoger is dan 30 cm. 1) Het plaatsen van een kinderzwembadje op een openbaar veld (een veld dat voor alle campinggasten toegankelijk is en dat niet behoort tot de feitelijk door de recreant gehuurde kampeerplaats), is niet toegestaan. 2) Het plaatsen van een kinderzwembadje op de kampeerplaats die door de recreant is gehuurd, is toegestaan, mits daarbij een volwassene aanwezig is die toezicht houdt op een ieder die zich in of rondom het badje vergeeft. Het moet de recreant duidelijk zijn dat hij/zij te allen tijde, voor iedereen die zich in of rondom het zwembadje bevindt, verantwoordelijk is voor al datgene dat er in het zwembadje in zijn/haar bjizijn dan wel afwezigheid gebeurt. 's Avonds en 's nachts en bji het verlaten van de kampeerplaats dient de recreant het water uit het zwembadje te verwijderen.

10. Verhuur van uw caravan

Verhuur van uw caravan is alleen toegestaan indien u hiervoor een overeenkomst met MiO Made in Ottendorf heeft afgesloten. Bij de verhuur van uw caravan, blijft de oorspronkelijke huurder van de staanplaats aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gedrag en eventueel veroorzaakte schade aan derden van zijn huurders.