Privacyverklaring

Bereik

Deze privacyverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet te informeren over de manier, de omvang en het doel van het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens door de exploitant van de website, MiO - Hohe Strasse 28 in 09244 Lichtenau. De exploitanten van deze site nemen de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus, behandelen deze vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Het gebruik van onze website is mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen) verzameld worden, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan veiligheidslekken. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Toegangsgegevens

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • bezochte website
  • tijd op het moment van toegang
  • hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • bron/verwijzing van waaruit u naar de pagina bent gekomen
  • gebruikte browser
  • gebruikt besturingssysteem
  • gebruikte IP-adres

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen en worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen voor illegaal gebruik bekend worden. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om uw vragen te beantwoorden. Wij geven de gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Voor zover wij daartoe wettelijk of op grond van een gerechtelijk bevel verplicht zijn, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de autoriteiten die gerechtigd zijn om dergelijke informatie te ontvangen.

Doorgeven van persoonlijke gegevens aan derden

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om uw vragen te beantwoorden. Wij geven de gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Voor zover wij daartoe wettelijk of op grond van een gerechtelijk bevel verplicht zijn, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de autoriteiten die gerechtigd zijn om dergelijke informatie te ontvangen.

Omgaan met contactgegevens

Als u ons via het reserveringsformulier vragen toestuurt, worden uw gegevens uit dit formulier, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag/reservering en voor het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Het vindt geen vergelijking plaats van op deze manier verzamelde gegevens met gegevens die door andere onderdelen van onze site kunnen worden verzameld.

Data-economie

In overeenstemming met de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie slaan wij persoonlijke gegevens alleen op zo lang als noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is (wettelijke bewaartermijn). Als het doel van de verzamelde informatie niet meer van toepassing is of als de bewaartermijn afloopt, blokkeren of verwijderen wij de gegevens.

Wij maken geen gebruik van analysediensten of social media plug-ins, Facebook is alleen toegankelijk via een link.

Deze pagina maakt gebruik van de Google Maps kaartenservice via een iFrame. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven locatie. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO.

Meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google stelt telkens, wanneer het onderdeel "Google Maps" wordt geopend, een cookie in voor verwerking van de gebruikersinstellingen en gegevens, wanneer de pagina waarop het onderdeel "Google Maps" is geïntegreerd, wordt weergegeven. In de regel wordt deze cookie niet verwijderd wanneer u uw browser sluit, maar vervalt na een bepaalde tijd, tenzij u deze vooraf handmatig verwijdert. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, is het mogelijk om de dienst "Google Maps" uit te schakelen en zo de overdracht van gegevens naar Google te voorkomen. Daarvoor moet u de Java-Script functie in uw browser deactiveren. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval niet of slechts in beperkte mate gebruik kunt maken van "Google Maps".

Het gebruik van "Google Maps" en de via "Google Maps" verkregen informatie is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Google http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html en de aanvullende voorwaarden voor "Google Maps" https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Disclaimer/aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze sites hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Een illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van de koppeling. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's kan echter niet verwacht worden, zonder een concreet bewijs van een wetsovertreding. Als wij informatie hebben van inbreuken op de wet, zullen we dergelijke links verwijderen.

Informatie, wissen, blokkeren

U hebt altijd het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger, het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt altijd contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Algemene gelijkheid

In de meeste teksten wordt slechts één geslachtsvorm gekozen om de leesbaarheid te verbeteren. De informatie op deze website heeft betrekking op beide seksen.

Tegenspraak reclame-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor, juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en soortgelijk reclamemateriaal.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Om te waarborgen, dat deze privacyverklaring aan de actuele wetgeving voldoet, behouden wij ons het recht voor, te allen tijde wijzigingen aan te brengen volgens de geldende wetgeving. Dit geldt ook in het geval als de privacyverklaring aangepast moet worden in verband met nieuwe of herziene diensten. Deze nieuwe verklaring treedt in werking bij een volgend bezoek aan onze website.